Home

Field Recording

Radio Sedes

Radio Pentoda

Mikrofon w Puszczy

Krótkofalarstwo

Pomiar temperatury

Kamera w lesie

Mikrofon 320 kbps

Mikrofon w Piwnicy

Rezerwa

Muzyka Nieuczesana

ZTE-680 Router w Lesie

Funbox 6 GW94/11

Funbox 6 GW94/13

Spiskowiec

Audio Station

File Station

NAS Administracja

Rezerwa

Projekt GW94

Projekt GW94'

Rezerwa

Rezerwa
Poetów jest za dużo, za mało dobrych krawców.

Tadeusz Różewicz

2023 © Krzysztof Piechota mail@piechota.pl